Protecția datelor personale

Protecția datelor personale

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celora cu care derulăm operațiuni comerciale, precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Pentru a înțelege modul în care sunt tratate datele dvs. personale, vă rugăm să citiți cu atenție noua noastră Politică de securitate cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezenta Politică reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de DENTAL ARENA CLINIC SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/2016. Prin prezenta Politică de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal dorim să informăm toți pacienții, partenerii și furnizorii noștri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, cu privire la scopurile acestei prelucrări și drepturile de care beneficiați.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
DENTAL ARENA CLINIC SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui website, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui website nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al DENTAL ARENA CLINIC SRL. Prin urmare, vizitatorii website-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest website.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal este compania DENTAL ARENA CLINIC SRL, cu sediul în Cristești, str. Principală, nr. 536J/1, jud. Mureș, și în Luduș, str. Gheorghe Barițiu, nr. 6, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J26/542/2015, având Cod Unic de Înregistrare 30570968.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR
Vizitatorii website-ului au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor personale: DENTAL ARENA CLINIC SRL

Adresă de corespondență: Cristești, str. Principală, nr. 536J/1, jud. Mureș.

Email: office@dentalarena.ro

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezenta Politică ne obligăm să respectăm principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de Articolul 5 din GDPR, Art. 5 și vă putem asigura că toate datele dvs, personale sunt:

– Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
– Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
– Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
– Corecte și actualizate;
– Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
– Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact
DENTAL ARENA CLINIC SRL va folosi informațiile personale de contact pe care le furnizați prin intermediul acestui website și a adreselor de contact menționate, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe website-ul nostru, vă dați acordul implicit ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-ați contactat, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a prelucrării datelor personale.

Pentru asigurarea celor mai depline condiții de Securitate a datelor dvs. personale, DENTAL ARENA CLINIC SRL a adoptat și menține întregul set de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului general.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise către alte entități terțe cu care DENTAL ARENA CLINIC SRL colaborează în mod permanent, cu excepția situațiilor în care poate apărea o obligație legală pentru DENTAL ARENA CLINIC SRL de a partaja datele cu alte instituții sau autorități.

DENTAL ARENA CLINIC SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul relațiilor noastre comerciale în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră clar expres și prealabil pentru a le utiliza și în alte scopuri asociate activităților comerciale.

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale de contact printr-o solicitare scrisă la adresa: office@dentalarena.ro.

POLITICA DE RETENȚIE A DATELOR
DENTAL ARENA CLINIC SRL poate păstra datele personale de contact prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile în care acestea au fost oferite de către pacient. Datele pe care le furnizați prin formularul de contact de pe site-ul nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare sau printr-o solicitare în scris pe adresa: office@dentalarena.ro.

Executarea unor obligații legale guvernate de legile fiscale și comerciale pot necesita, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Toți pacienții, furnizorii și partenerii ale căror date personale de contact le deținem în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi în conformitate cu Articolele 15 – 22 din GDPR:

– Dreptul la informare – operatorul este obligat să încunoștințeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

– Dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta;

– Dreptul de intervenție asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

– Dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate – retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.

– Dreptul de a se adresa justiţiei – orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspect.

– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Orice persoană vizată înregistrată la DENTAL ARENA CLINIC SRL poate solicita exercitarea acestor drepturi printr-un mesaj scris la adresa office@dentalarena.ro sau printr-o scrisoare expediată pe adresa biroului nostru din Cristești, str. Principală, nr. 536J/1, jud. Mureș.

INFORMAȚII DESPRE MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII
DENTAL ARENA CLINIC SRL a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii DENTAL ARENA CLINIC SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pentru DENTAL ARENA CLINIC SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE
Site-ul deținut de DENTAL ARENA CLINIC SRL poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu este proprietatea DENTAL ARENA CLINIC SRL. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, compania DENTAL ARENA CLINIC SRL nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. DENTAL ARENA CLINIC SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea site-ului DENTAL ARENA CLINIC SRL. Prin urmare, este necesar să verificați această Politică pentru orice actualizare.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH